Leg op volgorde

Leg de plaatjes in de juiste volgorde en bekijk de gevolgen van het brandgevaar